αφήνοντας για το κολέγιο καλή τύχη και ενδυνάμωση των μηνυμάτων